††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

 

HOME

AGENDA

BESTELLINGEN

SCRABBLE-INFO

CONTACT

DUPLICATESCRABBLE

DOWNLOADS

HANDBOEK

LID WORDEN

SCRABBLELINKS

SCRABBLEMAGAZINE

SCRABBLEVERENIGINGEN

TAAL

TOERNOOIUITSLAGEN

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN
Om te bepalen of woorden en woordvormen al dan niet goedgekeurd kunnen worden, heeft de Overkoepelende Taalcommissie (OTC) een Taalreglement opgesteld. 
Vragen over taalzaken kunt u altijd voorleggen aan de verantwoordelijke van de OTC. 

TAALREGLEMENT

In het Taalreglement 2021 zijn alle wijzigingen per 1 januari 2021 ten opzichte van de voorgaande versie verwerkt.

Het Taalreglement 2021 kan hier integraal worden ingezien en u kunt het desgewenst downloaden. Het overzicht met de wijzigingen t.o.v. 2020 kan hier worden ingezien.

 

WOORDENLIJSTEN
In de OfficiŽle woordenlijst voor scrabble (SWL), uitgegeven door Van Dale Uitgevers, staan alle toegestane woorden van 2 tot en met 9 letters. Het boek bevat 245.197 woorden.

 

Daarnaast publiceren de bonden voor de eigen leden de volgende uitgaven:

-Woordenlijsten met alle toegestane 10-, 11- en 12-letterwoorden;

-Retrograde-woordenlijst (alfabetisch op eindletter) met alle toegestane woorden van 2 tot en met 10 letters;

-Query, een boekje op A5-formaat: hierin staan alle woorden van 2 tot en met 10 letters met de letters Q, X en Y;

- ABC-woordenlijst van 7 en 8 letters: hierin zijn de SWL-woorden eerst alfabetisch gerangschikt, met daarnaast de SWL-woorden die hiermee gevormd kunnen worden. Als er meerdere woorden mogelijk zijn, kan de lijst ook dienen als anagrammenlijst.

 

De lijsten worden alleen bij voorintekening voor leden opgemaakt. Ze zijn niet meer verkrijgbaar.

 

Voor informatie over de taaldossiers en de update 2021 en de vorige updates: NTSV-website, rubriek TAAL

   

 

OVERIGE WOORDENLIJSTEN 

 Tweeletterwoordenlijst

  Drieletterwoordenlijst