HOME

AGENDA

BESTELLINGEN

SCRABBLE-INFO

CONTACT

DUPLICATESCRABBLE

DOWNLOADS

HANDBOEK

LID WORDEN

SCRABBLELINKS

SCRABBLEMAGAZINE

SCRABBLEVERENIGINGEN

TAAL

TOERNOOIUITSLAGEN

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

 

 

 

 

 

 

 

HET TWENTS DUPLICATE-TOERNOOI VAN 2021

Christine Smulders werd de winnaar. Al na de eerste ronde was ze bovenaan geëindigd en stond die plek in de tweede ronde ook niet meer af. Bert van der Loo werd tweede en Floris van Ouwerkerk derde.

1e ronde: rangschikking uitgebreide rangschikking naspelen

2e ronde: rangschikking uitgebreide rangschikking naspelen

Einduitslag

UITNODIGING ALGEMENE LEDEN-VERGADERING

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ALV op 9 oktober 2021. De aanvang is om 12.00 uur en na de vergadering spelen we bij voldoende belangstelling een partij duplicate-scrabble. E.e.a. zal plaatsvinden in Het Klokhuis, Weberstraat 2 te Amersfoort.

Misschien zijn er nog dwingende coronamaatregelen van kracht waardoor de vergadering geen doorgang kan vinden. U dient zich derhalve voor de vergadering per mail op te geven bij Wytze Groen (wytze.scrabble@gmail.com), zodat we niet over een eventueel maximum aantal deelnemers heen zullen gaan en we kunnen u zo nodig voor een vergeefse reis behoeden.

 

De scrabblebond verleent medewerking aan deze taalmaand door op 18 oktober een scrabble avond te organiseren. Deze avond is bedoeld voor inwoners van de provincie Drenthe om door middel van taal kennis te maken met scrabble. Voor de genen die hieraan mee willen doen volgt hier enige informatie over op welke wijze die avond wordt gescrabbeld.

DUPLICATESCRABBLE

Elke speler gebruikt een eigen spelbord

De spelleider trekt bij elke beurt zeven blokjes uit het letterzakje en noemt de getrokken letters.

De spelers krijgen 3 minuten bedenktijd om een woord met een zo hoog mogelijke score te vinden en te noteren. Na 2 ½ minuut geeft de spelleider een signaal en daarna resteert een halve minuut voor het opschrijven van het woord op een scoreformulier of een zogenaamd ‘beurtbriefje’.

Het woord met de hoogste score wordt door alle spelers op het bord gelegd. De eventueel resterende letters gaan terug in het zakje en daarna trekt de spelleider zeven nieuwe blokjes.

Er zijn maximaal 22 beurten.