http://www.he-man.org/assets/images/res_imgs/mattel_logo_full.jpg                                        

 

 

 

HOME

AGENDA

BESTELLINGEN

SCRABBLE-INFO

CONTACT

DUPLICATESCRABBLE

DOWNLOADS

HANDBOEK

LID WORDEN

SCRABBLELINKS

SCRABBLEMAGAZINE

SCRABBLEVERENIGINGEN

TAAL

TOERNOOIUITSLAGEN

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN
Om te bepalen of woorden en woordvormen al dan niet goedgekeurd kunnen worden, heeft de Overkoepelende Taalcommissie (OTC) een Taalreglement opgesteld. 
Vragen over taalzaken kunt u altijd voorleggen aan de verantwoordelijke van de OTC. 

TAALREGLEMENT
In Taalreglement 2017 zijn alle wijzigingen per 1 januari 2017 verwerkt. Deze versie is geheel herzien en aangepast aan de informatie in de 15de uitgave van de Grote Van Dale.

Link naar TAALREGLEMENT 2017

 

WOORDENLIJSTEN
De Officiële Scrabblewoordenlijst 2017 (SWL), uitgegeven door Van Dale Uitgevers, bevat alle toegestane woorden van 2 tot en met 9 letters. Dat zijn meer dan 242.000 woorden.

Na het inleveren van de kopij voor de SWL 2017 bleken er nog enkele correcties nodig: deze staan in het correctielijstje.

 

Daarnaast geven de scrabblebonden lijsten uit met de toegestane woorden van 10, 11 en 12 letters. Deze lijsten waren alleen bij voorintekening verkrijgbaar voor leden van de bonden. De 10-letterwoordenlijst bevat 125.354 woorden, de 11-letterwoordenlijst 140.959 woorden, de 12-letterwoordenljst 143.968 woorden.

 

Tevens publiceren de bonden voor de eigen leden de volgende uitgaven:

-       Retrograde-woordenlijst (alfabetisch op eindletter) met alle woorden van 2 t/m 10 letters;

-       Query: boekje op A5-formaat: ruim 1.200 woorden van 2 t/m 10 letters met Q, X en Y;

-       ABC-lijsten van 7 en 8 letters, waarin de toegestane SWL-woorden alfabetisch zijn gerangschikt, met daarnaast de SWL-woorden die hiermee gevormd kunnen worden.

 

WIJZIGINGEN 2017

Info met toelichtingen

 de woorden en woordvormen die zijn toegevoegd op grond van gewijzigde informatie in het

   EGWN 15 en gewijzigde beoordelingen door de OTC: in totaal 834 woorden.

 de woorden en woordvormen die zijn geschrapt op grond van gewijzigde informatie in het

   EGWN 15 en gewijzigde beoordelingen door de OTC: in totaal 471 woorden.

 Spellingswijzigingen in het EGWN 15. In de hiervoor vermelde lijsten met toegevoegde en geschrapte

   woorden wordt hiernaar verwezen.

 Van Dale Uitgevers staat niet toe om de in het EGWN 15 toegevoegde lemma’s en de uit het EGWN14

   geschrapte lemma’s en hun woordvormen op de website te tonen.  

 

FREQUENTIELIJSTEN

Het totale woordbestand per 1 januari 2017 omvat 652.690 woorden van 2 t/m 12 letters.

 

Frequentielijst 9L: dit betreft alle woorden t/m 9 letters.
  pag. 1 alfabetisch per beginletter om bij de SWL 2012 (het boek) te voegen
  pag. 2 op eindletter

 

Frequentielijst 10L: dit betreft alle woorden t/m 10 letters.
  pag. 1 alfabetisch per beginletter om bij de 10-letterwoordenlijst te voegen
  pag. 2 op eindletter om bij de Retrograde te voegen

 

Frequentielijst 11L: dit betreft alle woorden t/m 11 letters.
  pag. 1 alfabetisch per beginletter om bij de 11-letterwoordenlijst te voegen
  pag. 2 op eindletter

 

Frequentielijst 12L: dit betreft alle woorden t/m 12 letters.
  pag. 1 alfabetisch per beginletter
  pag. 2 op eindletter

 

OVERIGE WOORDENLIJSTEN 

 Tweeletterwoordenlijst

 Drieletterwoordenlijst 

TAALDOSSIERS

Taaldossiers van zelfstandige naamwoorden en de afgeleide woordvormen. (Dit is een link naar de NTSV-website, ga vervolgens naar  TAAL èDossiers èTaaldossiers)