http://www.he-man.org/assets/images/res_imgs/mattel_logo_full.jpg†††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

HOME

AGENDA

BESTELLINGEN

SCRABBLE-INFO

CONTACT

DUPLICATESCRABBLE

DOWNLOADS

HANDBOEK

LID WORDEN

SCRABBLELINKS

SCRABBLEMAGAZINE

SCRABBLEVERENIGINGEN

TAAL

TOERNOOIUITSLAGEN

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN
Om te bepalen of woorden en woordvormen al dan niet goedgekeurd kunnen worden, heeft de Overkoepelende Taalcommissie (OTC) een Taalreglement opgesteld. 
Vragen over taalzaken kunt u altijd voorleggen aan de verantwoordelijke van de OTC. 

TAALREGLEMENT

In het Taalreglement 2019 zijn alle wijzigingen per 1 januari 2019 ten opzichte van de versie 2018 verwerkt.

Het Taalreglement 2019 kan hier integraal worden ingezien en u kunt het desgewenst downloaden. Het overzicht met de wijzigingen t.o.v. 2018 kan hier worden ingezien.


WOORDENLIJSTEN
In de OfficiŽle Scrabblewoordenlijst 2017 (SWL), uitgegeven door Van Dale Uitgevers, staan alle toegestane woorden van 2 tot en met 9 letters. Het boek bevat ruim 242.000 woorden.

In het addendum 2018 waren er 2580 woorden toegevoegd en 87 geschrapt.

In de update 2019, geldig vanaf 1 januari, zijn 216 woorden toegevoegd en 34 woorden geschrapt. In totaal zijn er nu 245.051 goedgekeurde woorden van 2 tot en met 9 letters.

 

Daarnaast geven de scrabblebonden lijsten uit met de toegestane woorden van 10, 11 en 12 letters. Deze lijsten waren alleen bij voorintekening verkrijgbaar voor leden van de bonden.

Per 1 januari 2019 zijn ook hiervoor updatelijsten opgemaakt.

In totaal zijn er nu 126.250 toegestane woorden van 10 letters, 141.903 toegestane woorden van 11 letters en 144.905 toegestane woorden van 12 letters.

 

Daarnaast publiceren de bonden voor de eigen leden de volgende uitgaven:

- Retrograde-woordenlijst (alfabetisch op eindletter gerangschikt) met alle toegestane woorden van 2 tot en met 10 letters;

-  Query, een boekje op A5-formaat: hierin staan ruim 11.700 woorden van 2 tot en met10 letters met de letters Q, X en Y;

-   ABC-woordenlijst van 7 en 8 letters: hierin zijn de SWL-woorden eerst alfabetisch zijn gerangschikt, met daarnaast de SWL-woorden die hiermee gevormd kunnen worden. Voor de combinaties waarmee meerdere woorden mogelijk zijn, kan de lijst ook dienen als anagrammenlijst.

 

WIJZIGINGEN 2019

 

 Info met toelichtingen

 de wijzigingen van de woorden van 2 t/m 9 letters: er zijn 216 woorden toegevoegd en er

†† zijn 34 woorden geschrapt.

de wijzigingen van de 4-, 5-, 6-,7-, 8- en 9-letterwoorden

 de wijzigingen van de woorden van 10 letters: toegevoegd 179 en geschrapt 67 woorden.

 de wijzigingen van de woorden van 11 letters: toegevoegd 280 en geschrapt 129 woorden.

 de wijzigingen van de woorden van 12 letters: toegevoegd 398 en geschrapt 204 woorden.

 de wijzigingen van de Retrogradelijst: toegevoegd 395 woorden, geschrapt 101 woorden.

 de wijzigingen Query: toegevoegd 38 woorden (vooral met Y), 1 woord geschrapt.

 de wijzigingen ABC-woordenlijst: toegevoegd 29 woorden van 7 letters en 63 woorden

†† van 8 letters; geschrapt 3 woorden van 7 letters en 9 woorden van 8 letters.

   

FREQUENTIELIJSTEN

Het totale woordbestand per 1 januari 2019 omvat 658.109 woorden van 2 t/m 12 letters.

De onderstaande documenten bevatten de lijst in alfabetische volgorde om bij de diverse uitgaven te voegen; daarnaast zijn de aantallen gesorteerd op eindletter.

 

 Frequentielijst   9L: dit betreft alle woorden 2 t/m 9 letters.

 Frequentielijst 10L: dit betreft alle woorden t/m 10 letters.
 Frequentielijst 11L: dit betreft alle woorden t/m 11 letters.

 Frequentielijst 12L: dit betreft alle woorden t/m 12 letters.

 

OVERIGE WOORDENLIJSTEN 

 Tweeletterwoordenlijst

  Drieletterwoordenlijst

 

TAALDOSSIERS

Taaldossiers van zelfstandige naamwoorden en de afgeleide woordvormen.

†† (Dit is een link naar de NTSV-website, ga vervolgens naarTAAL ŤDossiers ŤTaaldossiers)