http://www.he-man.org/assets/images/res_imgs/mattel_logo_full.jpg†††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

HOME

AGENDA

BESTELLINGEN

SCRABBLE-INFO

CONTACT

DUPLICATESCRABBLE

DOWNLOADS

HANDBOEK

LID WORDEN

SCRABBLELINKS

SCRABBLEMAGAZINE

SCRABBLEVERENIGINGEN

TAAL

TOERNOOIUITSLAGEN

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN
Om te bepalen of woorden en woordvormen al dan niet goedgekeurd kunnen worden, heeft de Overkoepelende Taalcommissie (OTC) een Taalreglement opgesteld. 
Vragen over taalzaken kunt u altijd voorleggen aan de verantwoordelijke van de OTC. 

TAALREGLEMENT

In het Taalreglement 2018 zijn alle wijzigingen per 1 januari 2018 ten opzichte van de versie 2017 verwerkt.

Het Taalreglement 2018 kan hier integraal worden ingezien en u kunt het desgewenst downloaden. Het overzicht met de wijzigingen t.o.v. 2017 kan hier worden ingezien.


WOORDENLIJSTEN
De OfficiŽle Scrabblewoordenlijst 2017 (SWL), uitgegeven door Van Dale Uitgevers, bevat alle toegestane woorden van 2 tot en met 9 letters. Dat zijn ruim 242.000 woorden.

De update 2018, geldig vanaf 1 januari 2018, bevat 2.537 toegevoegde en 77 geschrapte woorden. In totaal zijn er nu 244.869 toegestane woorden van 2 tot en met 9 letters.

 

Daarnaast geven de scrabblebonden lijsten uit met de toegestane woorden van 10, 11 en 12 letters. Deze lijsten waren alleen bij voorintekening verkrijgbaar voor leden van de bonden.

Per 1 januari 2018 zijn ook hiervoor updatelijsten opgemaakt.

In totaal zijn er nu 126.138 toegestane 10-letterwoordenlijst; 141.752 toegestane woorden van 11 letters en 144.711 toegestane woorden van 12 letters.

 

Daarnaast publiceren de bonden voor de eigen leden de volgende uitgaven:

- Retrograde-woordenlijst (alfabetisch op eindletter gerangschikt) met alle toegestane woorden van 2 tot en met 10 letters;

-  Query, een boekje op A5-formaat: hierin staan ruim 11.600 woorden van 2 tot en met10 letters met de letters Q, X en Y;

-   ABC-woordenlijst van 7 en 8 letters, waarin de SWL-woorden eerst alfabetisch zijn gerangschikt, met daarnaast de SWL-woorden die hiermee gevormd kunnen worden.

 

WIJZIGINGEN 2018

 

 Info met toelichtingen

 de wijzigingen van de woorden van 2 t/m 9 letters: er zijn 2.537 woorden toegevoegd en er

†† zijn 77 woorden geschrapt.

de wijzigingen van de 4-, 5-, 6-,7-, 8- en 9-letterwoorden

 de wijzigingen van de woorden van 10 letters: toegevoegd 830 en geschrapt 46 woorden.

 de wijzigingen van de woorden van 11 letters: toegevoegd 851 en geschrapt 58 woorden.

 de wijzigingen van de woorden van 12 letters: toegevoegd 827 en geschrapt 84 woorden.

 de wijzigingen van de Retrogradelijst: toegevoegd 3.367 woorden, geschrapt 123 woorden.

 de wijzigingen Query: toegevoegd 432 woorden (vooral met Y), 5 woorden geschrapt.

 de wijzigingen ABC-woordenlijst: toegevoegd 474 woorden van 7 letters en 696 woorden

†† van 8 letters; geschrapt 14 woorden van 7 letters en 20 woorden van 8 letters.

   

FREQUENTIELIJSTEN

Het totale woordbestand per 1 januari 2018 omvat 657.470 woorden van 2 t/m 12 letters.

De onderstaande documenten bevatten de lijst in alfabetische volgorde om bij de diverse uitgaven te voegen; daarnaast zijn de aantallen gesorteerd op eindletter.

 

 Frequentielijst   9L: dit betreft alle woorden 2 t/m 9 letters.

 Frequentielijst 10L: dit betreft alle woorden t/m 10 letters.
 Frequentielijst 11L: dit betreft alle woorden t/m 11 letters.

 Frequentielijst 12L: dit betreft alle woorden t/m 12 letters.

 

OVERIGE WOORDENLIJSTEN 

 Tweeletterwoordenlijst

  Drieletterwoordenlijst

 

TAALDOSSIERS

Taaldossiers van zelfstandige naamwoorden en de afgeleide woordvormen.

†† (Dit is een link naar de NTSV-website, ga vervolgens naarTAAL ŤDossiers ŤTaaldossiers)