Welkom

Bestuur

Speellocatie

Speeldata

Spelsystemen

Speluitleg

Historie

Clubblad

Contributie

Zomeravondscrabble

Contact

 

 

 

Scrabble wordt gespeeld met 102 letters, waarvan 2 blanco.

Er zijn drie spelsoorten:

Puntenscrabble Bij het puntenscrabble gaat het er om zo

veel mogelijk punten te verzamelen. Het winnen van je

tegenstander is hieraan ondergeschikt omdat er meestal

meerdere partijen worden gespeeld en de winnaar degene

is die de meeste punten heeft verzameld.

 

Wedstrijdscrabble Bij wedstrijdscrabble gaat het niet om

de punten maar om het winnen van je tegenstander. Hier

is het aantal behaalde punten dus niet belangrijk.

 

Duplicate Bij duplicate tenslotte hebben alle spelers

steeds dezelfde letters in iedere ronde. Elke ronde worden

centraal 7 letters getrokken, iedere speler probeert een

woord te vinden met een zo hoog mogelijke score. Het

woord dat meeste punten oplevert legt iedereen ook op

zijn eigen scrabblebord neer. Iedere speler behoudt wel

zijn eigen gescoorde punten. Bij deze speelwijze, die de

meeste eerlijke vorm van scrabbelen is, is de winnaar

degene die het hoogste percentage heeft bereikt.