Welkom

Bestuur

Speellocatie

Speeldata

Spelsystemen

Speluitleg

Historie

Clubblad

Contributie

Zomeravondscrabble

Contact

 

 

 

 

 De geschiedenis van ASV WEERWOORD

 

ASV WEERWOORD is opgericht op 29 september 2003 te Apeldoorn.

 

2020

Nadat we halverwege de maand maart moesten stoppen met onze scrabbleavonden in verband met het Coronavirus zijn we blij dat we op een veilige manier weer op maandag 14 september kunnen gaan starten met onze clubavonden.

Uiteraard is de zaal zodanig ingericht dat we voldoen aan de richtlijnen die de overheid heeft opgesteld.

ASV Weerwoord is nog steeds springlevend en is met ca. 30 vrouwen en mannen met het 17e seizoen bezig.

We spelen nog steeds wedstrijd-scrabble en hebben aan het slot van het seizoen vaak een andere kampioen dan in het voorgaande jaar. Die afwisseling is leuk voor de spelers. De gemiddelde leeftijd van de spelers stijgt en we hebben nog plaats voor nieuwe leden, waarbij zeker ook jongeren welkom zijn.
Voor mensen die graag Wordfeud spelen is het een aanrader om ook met de gezelligheid van een vereniging het "echte" scrabble te spelen.

2013

De belangrijkste gebeurtenis in 2013 was het 10-jarig bestaan dat wij in september 2013 vierden. Met zo’n 35 personen reden wij naar Wissel bij Epe, waar wij ons vermaakten met midgetgolf, jeu de boules en een prima luxe high tea.

Uiteraard waren er over en weer felicitaties en complimenten en werden er heel wat bloemetjes uitgedeeld. Ook waren er leden die, minder goed ter been, de voorkeur gaven aan een gezellige pot scrabble. Daarvoor was een aantal dozen meegenomen.

Na september breidde de club zich verder uit tot zo’n 39 leden, waarmee het 11e seizoen werd gespeeld.

Met 27 competitie-avonden van september tot eind mei en zes speelavonden bij Zomeravondscrabble heeft ASV Weerwoord zich ontwikkeld tot een belangrijke denksportclub in Apeldoorn.

Nu we tien jaar op schrift hebben gesteld met bovenstaande serie, gaan we nu stoppen met deze verhaallijn.

We zullen maar zeggen: “Geen bericht, goed bericht.”

 

2012

We starten het jaar met 37 leden. In de loop van het seizoen vertrekken er een paar, maar er komen ook wat mensen bij zodat het ledental stabiel blijft.

De grootste verandering in 2011-2012 was wel de samenvoeging van de competitie- en recreatiespelers tot één groep. Al gauw bleek dat een aantal recreanten zich heel gemakkelijk tussen de competitiespelers voegde.

Deze wijziging werd doorgevoerd na instemming van de leden op de ALV in oktober, waar ook een bestuurswisseling plaatsvond.

Verder hadden we de jaarlijkse feestelijke kerstscrabbleavond.

Eind januari werd de club ingedeeld in een A-, B- en C- groep, zodat we aan het eind van het seizoen drie winnaars zouden hebben. Bovendien is er ook altijd een prijsje voor de grootste stijger.

Ook dit jaar speelden we weer Zomeravondscrabble, waarvoor veel belangstelling is.

 

We zijn benieuwd of we zomer 2012 door de grote populariteit van Wordfeud en Webfeud (scrabble op de mobiele telefoon, I-pad of Tablet of PC) een toename van het aantal zomeravondscrabbelaars tegemoet kunnen zien.

 

2011

Het jaar 2011 gaan we in met ca. 40 leden.

 

De uitbreiding van het aantal speelavonden heeft praktisch alleen positieve geluiden opgeleverd en ook de nieuwe spelvorm waarin de blanco letters geruild mogen worden wordt erg gewaardeerd.

 

Verder gaan we door met de zomeravondscrabble en we hopen dat we net als voorgaande jaren een paar zomergasten als nieuwe leden kunnen verwelkomen.

 

2010

Het ledenaantal van de club schommelt rond de 40 – 45 leden.

 

De eerste clubavond van 2010 werd door het niet doorgaan van de kerstdrive 2009 een gezellige Nieuwjaarsavond.

 

Door de winterse omstandigheden kon deze avond ook bijna niet doorgaan, maar uiteindelijk kwamen 31 van de 42 leden naar deze avond.

We speelden groepsscrabble, waarbij de indeling plaats vindt naar de ranglijst van dat moment. Er werden 8 poules van 4 personen gevormd die ieder een winnar opleverden.

 

17 mei was de laatste reguliere speelavond en werd de winnaar van de competitie bekend. De strijd om de tweede en derde plaats was deze laatste avond erg spannend.

 

Op de slotavond werd met veel plezier teamscrabble gespeeld.

 

In de zomermaanden is voor leden en belangstellenden weer via inloopavonden Zomeravondscrabble georganiseerd.

Evenals vorig jaar is dit erg succesvol gebleken.

 

Het gaat uitstekend met de club en de leden zijn tevreden, maar toch zijn er een tweetal zaken veranderd.

 

Allereerst zijn er meer speelavonden gekomen; van eens in de twee weken spelen zijn we naar iedere maandagavond (met uitzondering van de 1e maandag van de maand) gegaan.

 

Ten tweede zijn we na een proef tijdens de zomeravondscrabble overgegaan tot het omruilen van de blanco blokjes.

Dit houdt in dat we de blanco blokjes die op het bord worden gelegd wel mogen omruilen tegen de letter waarvoor hij is gelegd. Een blanco blokje dat van het bord wordt genomen, moet direct weer neergelegd worden en mag niet op het plankje bewaard worden.

 

We hebben in de wintermaanden weer te maken gehad met zeer winterse omstandigheden, waardoor diverse leden niet altijd in staat waren de scrabbleavonden te bezoeken.

De afsluitende kerstdrive kon dit jaar gelukkig wel doorgaan. D.m.v. groepsscrabble maakten we er weer een gezellige avond van.

 

 2009

 Inmiddels heeft de club een ledenaantal van 40 bereikt .

 

Op de slotavond is weer duplicate gespeeld, zijn de kampioenen gehuldigd en werd met een gezellige avond het seizoen afgesloten.

 

Voor de derde en laatste keer hebben we weer een scrabble-clinic voor leerlingen van de Mheenschool verzorgd.

 

De kerstdrive kon dit jaar door de winterse omstandigheden niet doorgaan.

 

 2008

 Dit jaar staat in het teken van het 1e lustrum in november en van ons optreden in het televisieprogramma Het Quizcafé van Omroep Gelderland.

 

Op 27 april werd in Ede een aflevering opgenomen van dit programma waaraan onze club het op moest nemen tegen Het Smartlappenkoor uit Varsseveld.

 

In een gezellige cafésfeer moesten twee leden van onze vereniging vragen beantwoorden over de club van de tegenstander, over muziekvragen en over streektaal. Een beetje kennis en een beetje gokken leverde pijltjes op om aan het eind van de quiz op het dartbord te gooien.

 

De dames van onze club deden dat zo succesvol dat we voor de hele club een dagje uit wonnen in het Polysportcentrum in Dieren.

 

Met het oog op het lustrum was dit een welkome prijs.

 

Op 1 november vierden we het jubileumuitje met een gezellige geheel verzorgde dag. Eerst met z’n allen in de bus naar Dieren waar we werden ontvangen met koffie en appelgebak. Vervolgens werden er teams gevormd die met en tegen elkaar curling, koersbal en jeu de boules speelden. Erg gezellig om elkaar op een andere manier te leren kennen. Na deze sportieve uiting volgde er een borreluurtje en werd de oprichtster van ASV Weerwoord door de leden in het zonnetje gezet.

 

De dag werd afgesloten met een heerlijk Oostenrijks buffet en aansluitend uitgebreid ijsbuffet.

 

 2007

 Voor het eerst is een bestuurslid aftredend en wordt opgevolgd door een nieuwe. Ook wordt dit jaar gestart met de zogenoemde “trage duplicate” waaraan ongeveer de helft van de club deelneemt. Elke scrabbleavond worden er zeven letters getrokken waar je thuis mee moet puzzelen om het beste woord te leggen. Het beste woord wordt op de clubavond gekozen en op het bord gelegd. Waarna iedereen weer met dezelfde uitgangspunten aan het volgende woord kan beginnen.

 

ASV Weerwoord beschikt sinds dit jaar ook over een website. Op de site van de scrabblebond staat een link naar de website van ASV Weerwoord.

 

Het ledental ligt op ca. 35 leden.

 

Dit jaar hebben we voor het eerst een scrabble-clinic georganiseerd op de Sportdag van Basisschool de Mheen. Erg leuk om te zien hoe enthousiast een groot aantal kinderen voor dit spel zijn.

 

2006

Op verzoek van enkele leden besluit het bestuur de Dikke van Dale aan te schaffen. Door de professionalisering van de club en haar leden is er soms behoefte aan raadpleging van het woordenboek om de juistheid van een gevonden woord te toetsen. Niet alles is te vinden in het scrabblewoordenboek. Onze club hanteert steeds de nieuwste versie van deze lijst om de juistheid van woorden te checken.

 

2005

De club blijft groeien, er worden weer een aantal scrabbledozen aangeschaft waardoor de leden hier niet zelf meer voor hoeven te zorgen, er wordt een afwasschema gemaakt, een traktatielijst waardoor jarigen iets lekkers bij de koffie en thee kunnen presenteren en alle dozen worden voorzien van 2 pennen.

 

2004

Op 16 februari werd de eerste Algemene Ledenvergadering gehouden. Het eerste bestuur werd gekozen en er werd besloten 1x per jaar een ALV te houden.

 

In mei werd de eerste kampioene gehuldigd en in oktober trad de voorzitster Will Bruins op in een programma van Radio Apeldoorn. Het aantal leden schommelde tussen de 24 en 28.

 

In de herfst volgde een roerige open avond met zo’n 40 belangstellenden. Het jaar werd afgesloten met een gezellige kerstdrive.

 

2003

In augustus 2003 las Will Bruins een artikel over een scrabble-toernooi met deelnemers van Nederlandse en Belgische scrabbleclubs.

 

Geïnteresseerd in zo’n club besloot zij contact op te nemen met de Scrabblebond. De dichtstbijzijnde clubs waren op dat moment in Amersfoort en Hengelo.

 

Will besloot dan maar zelf een club op te richten in Apeldoorn.

 

Via een tweetal stukjes in de krant kwamen er zoveel belangstellenden dat er een zaaltje werd besproken in de Baptistenkerk aan de Bosweg in Apeldoorn.

 

Op de eerste avond kwamen er 15 mensen met hun eigen scrabbledoos hun eerste potje scrabble spelen.

 

Van deze 15 leden van het eerste uur zijn er nu na 6 jaar nog steeds 10 lid van onze vereniging!

 

Na een paar weken spelen kwam er een bestuur. Op 23 november 2003 werd de eerste bestuursvergadering gehouden, werd de contributie vastgesteld en werden de eerste 4 scrabbledozen aangeschaft. Aanvankelijk was er één groep spelers, maar al gauw werd er op verzoek van één van de leden ook een recreatieafdeling gevormd.

 

December 2003 werd de 1e kerstdrive gehouden in de vorm van duplicate. Ook kwam toen voor de 1e keer het clubblad “Het laatste woord” uit.